top of page

MEDARBEIDERE

THOMAS NØKLING FISKÅ
ADVOKAT / STAVANGER

M| (+47) 91 90 37 87

E| tnf@advfiskaa.no

Utdannelse:

V 2017     Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
H 2016     Master og Laws (LL.M) in Oil and Gas Law at Swansea University, Wales UK
V 2011     Pedagogiske grunnlagsproblemer, Norsk Lærerakademi, Bergen

Erfaring:

02.2019 - d.d             Advokat, Advokatfirmaet Fiskå, Stavanger

02.2017 - 01.2019    Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Fiskå, Stavanger

01.2017 - 01.2017    Fast praktikant, Advokatfirmaet Fiskå, Stavanger

08.2016 - 12.2016    Fast praktikant, Advokat Heidi W. Ludvigsen, Egersund

07.2014 - 07.2016    Fast praktikant, Advokatfirmaet Stenseth, Stavanger

11.2015 – 12.2015    Utplassering praksis UIT, Advokatfirmaet Kluge, Stavanger

08.2014 – 09.2014    Praktikant, Advokatene Gjellesvik, Tendenes og Langeland, Stavanger

11.2013 – 01.2015    Ekstrabetjent, Kriminalomsorgen Tromsø fengsel

2012 – 2015               Ekstrabetjent, Kriminalomsorgen Stavanger fengsel (sesong)

Thomas har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø i 2017. Høsten 2016 studerte han olje- og gassrett ved Swansea University i Wales.

Tidligere har Thomas studert pedagogiske grunnlagsproblemer. Dette ønsker han å dra nytte av i juridisk rådgivning ved å kunne fremstille juridiske emner på en enkel og forståelig måte.

Thomas liker å fremforhandle avtaler både for private og næringslivet for så å ivareta klientenes interesser. Med sin utdannelse fra Wales har Thomas også evnen til å uttrykke seg juridisk også på engelsk.

Gjennom sitt arbeide i Kriminalomsorgen har Thomas fått interesse for strafferett og straffegjennomføringsrett.

bottom of page