top of page

Advokatfirmaet Fiskå holder til i trivelige lokaler i Store Skippergate 5 noen minutters gange fra Stavanger sentrum. Vi tilbyr juridisk rådgivning og tvisteløsning innenfor områdene sivil- og strafferett. I vårt arbeid bistår vi private og små- og mellomstore bedrifter.

​Vår målsetning er å tilby våre klienter personlig juridisk bistand som står i forhold til den sak som presenteres for oss. Vi ønsker å forklare din sak på en slik måte at du til en hver tid har egen kjennskap og forståelse av din egen sak. Vi vet at en liten sak for noen kan være en stor sak for andre og bistår derfor alle saker med lik innsats.

OM OSS

Vi streber etter å gi deg rådgivning og bistand for å finne den beste løsningen for deg.

 

Vi har innledet et fast samarbeid med advokatfirmaet Bahus i Kristiansand. Samarbeidet gir oss anledning til å styrke kompetansen på de rettsområder vi rådgir og bistår på, samt at vi har anledning til å introdusere nye rettsområder for våre klienter.

Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale med en av våre medarbeidere.

Kotwica 1
Kotwica 2
Samarbeidspartner

Vi har innledet samarbeid med Advokatfirmaet Bahus i Kristiansand. Advokatfirmaet Bahus har bred kompetanse i å bistå parter gjennom vanskelige konflikter med sikte på å finne varige løsninger. Når konflikten eller problemet er av en slik karakter at den bringes inn for en domstol så bistår de gjennom hele den rettslige prosessen.

Kotwica 3
Priser

TIMESATSER:

Advokat:
kr. 1750 – 2500 eks. mva 1.

 

Ved fri rettshjelp gjelder egne satser.

Standardvilkår

Kotwica 4
Rettshjelpsforsikring
Anker 1

Privatpersoner og bedrifter holder ofte flere ulike forsikringsavtaler. Flere av disse forsikringsavtalene inkluderer rettshjelpsdekning. Dvs. at forsikringsselskapet dekker utgiftene til juridisk bistand på vegne av forsikringstakeren. Hvilke tvister som dekkes av forsikringsavtalene beror på forsikringsavtalens vilkår. Noen forsikringer som ofte inkluderer rettshjelpsdekning er:

Innboforsikring, villaforsikring, bilforsikring, båtforsikring, hytteforsikring og reiseforsikring. Innboforsikringen er den forsikringen som erfaringsmessig har det videste dekningsområdet. Som oftest dekker innboforsikringen tvister med naboer, tvist i forbindelse med kjøp og salg av bil og båt, tvist med håndverkere, tvister i forbindelse med leie av leilighet/bolig mv.
 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en statlig støtteordning som sikrer nødvendig juridisk bistand for personer som ikke selv har økonomi til å betale for juridisk bistand i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning. Hovedregelen for innvilgelse av fri rettshjelp er at du har en inntekt som ligger under inntekts- og formuesgrensene i rettshjelploven. Fri rettshjelp kan ytes i saker om økonomisk oppgjør i forbindelse med skilsmisse, oppgjør etter samlivsbrudd, barnefordeling, enkelte klagesaker til NAV, erstatning for personskade, erstatning for tap av forsørger, utkastelse fra leid bolig, søknad eller klage om voldsoffererstatning, saker for Trygderetten m.fl.

1.  kr. 2187,50 - 3125- inkl. mva..
 

bottom of page