top of page

MEDARBEIDERE

MARIANNE K. BAHUS
ADVOKAT / KRISTIANSAND

M| (+47) 41 69 95 16

E| marianne@advokat-bahus.no

Marianne K. Bahus var utdannet Cand. Jur høsten 2000. Siste del av studiet var hun tilknyttet Institutt for rettssosiologi (Institutt for kriminologi og rettssosiologi) som vitenskapelig assistent. Marianne K. Bahus har i tillegg til juss studert nederlandsk språk og medisinsk etikk ved universitetet i Oslo. Hun har vært tilknyttet Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo som stipendiat, og hun forsvarte sin avhandling for graden philosophia doctor (ph.d.) i april 2014.


Marianne K. Bahus har alminnelig praksis med hovedvekt på helserett, strafferett, arv- og familierett, barnevernrett og fast eiendoms rettsforhold. Marianne K. Bahus er faglig engasjert i profesjonsetikk og i grensefeltet mellom juss og medisinsk etikk.

Marianne K. Bahus er fagansvarlig for Store norske leksikon på nett for siden "Helserett". Marianne K. Bahus er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett, hun er medlem av klinisk etikkomité ved Sørlandet Sykehus HF, og sitter som vara for brukerrepresentanten i Regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst), og som vara i Lånekassens klagenemnd.

Advokat Marianne Bahus har mange års undervisningserfaring. Marianne K. Bahus har i en årrekke vært timelærer i etikk ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun veileder også masterstudenter ved Universitetet i Oslo og er sensor i blant annet helserett. Tidligere har Marianne K. Bahus undervist i familierett ved Folkeuniversitetet.

Fra 1. september 2015 har Marianne K. Bahus permisjon i 6 måneder fra sin stilling som advokat hos oss for å jobbe som førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

bottom of page