MEDARBEIDERE

KAI MARDON FISKÅ
ADVOKAT / STAVANGER

M| (+47) 46 68 84 00

E| kmf@advfiskaa.no

Med arbeidserfaring fra forsikringsselskap bistår Kai klienter i forsikringsoppgjør i forbindelse med yrkesskader, personskader, skade på eiendom mv.

Kai innehar inkassobevilling. Bevillingen sammenholdt med mange års erfaring fra arbeid hos namsmenn og lensmenn så har Kai spisskompetanse med effektuering av utleggsforretninger, utkastelser, tvangssalg og gjeldsordninger.

I sitt virke som advokat har han opparbeidet seg mye erfaring med arbeidsrett. Kai er i dag medlem av et nasjonalt nettverk innen arbeidsrett.

Kai har hatt flere oppdrag som forsvarer i straffesaker og da særlig i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

Erfaring:

01.2017 – d.d.            Advokat i egen virksomhet, Stavanger

04.2010 – 12.2016    Advokat, Advokatfirmaet Stenseth, Stavanger

08.2009 – 03.2010    Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Stenseth, Stavanger

01.2008 – 07.2009    Førstekonsulent Namsfogden, Sandnes

01.2008 – 12.2008    Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bahus, Kristiansand

01.2007 – 12.2008    Førstekonsulent Namsfogden i Sandnes

01.2002 – 12.2006    Førstekonsulent Lensmannen i Sandnes

08.1995 – 12.2002    Lensmannsbetjent / Namsfullmektig lensmannen i Sandnes

10.1988 – 02.1993    Gjensidige forsikring, Oslo

08.1987 – 05.1988    Namsfullmektig Byfogden i Oslo

Utdannelse:

06.2005   Cand.Jur Universitet i Bergen
05.1989   Forsikringsakademiet i Oslo

BESØKSADRESSE

Verksgata 54, 4013 Stavanger

POSTADRESSE

Pb. 1512 Kjelvene, 4093 Stavanger

Design:

KONTAKTINFORMASJON

TI (+ 47) 51 73 13 73

EI post@advfiskaa.no

ADVOKATFIRMAET FISKÅ

Org.nr.: 918 118 934 MVA

logo fiska nettside.png